Intervenţie rapidă cu echipaje specializate, dotate cu staţii de emisie-recepţie, GPS, telefoane mobile, tomfe, spray-uri lacrimogene şi arme de foc (dacă este cazul) care pot interveni, gradual, în cazuri speciale în ajutorul agenţilor de pază, cu timp de reacţie 2-7 minute.

Aceste tipuri de servicii constau în interventia si controlul, executate la obiectivele dumneavoastra cu echipe mobile apartinând firmei noastre, dotate cu mijloace de interventie, legatura si transport necesare unei actiuni eficiente si oportune, pentru prevenirea si stoparea unor evenimente care ar putea sa va produca distrugeri si pagube sau chiar sa afecteze integritatea fizica sau sa puna în pericol viata persoanelor aflate în obiectiv (ve).

De asemenea, în functie de gravitatea evenimentului respectiv, concomitent cu interventia personalului nostru, solicitam interventia organelor abilitate ale statului (politie, jandarmi, pompieri, protectia civila, salvare) si anuntam persoanele desemnate de dumneavoastra pentru a se prezenta la obiectiv.

În aceasta categorie de serviciu, sistemul de paza si protectie se organizeaza pornind de la urmatoarele elemente pe care le putem stabili în comun:

  •  organizarea patrularii si trecerii pe la obiective conform unui grafic prestabilit de patrulare, când se verifica starea obiectivului si se iau masurile ce se impun daca se produc sau au fost evenimente la acesta;

 

  •  interventia la obiectiv la solicitarea (cererea) expresa a beneficiarilor, numai în situatiile de criza ce pot aparea la acesta. Si în cadrul acestui serviciu pe care vi-l putem oferi, de altfel, ca în toate serviciile puse la dispozitie de Societatea noastra, ne asumam întreaga raspundere pentru clauzele si obligatiile asumate prin contractele încheiate în conditii de deplina corectitudine, loialitate si confidentialitate fata de beneficiarii nostri.


Preturile practicate de noi sunt competitive, cu piata si de efortul uman si material pe care trebuie sa-l depunem pentru ca dumneavoastra si bunurile pe care le detineti sa fiti protejati si în siguranta, într-un grad cât mai mare posibil.

IMPORTANT:

 
S.C. PROROM  SECURITY S.R.L. mentine o permanenta legatura atat cu Sectiile de Politie din fiecare sector al Municipiului Bucuresti,Inspectoratele Judetene de Politie,Unitatile de Jandarmerie pe intreg tertoriul Romaniei,cat si cu alte societati de paza si protectie,astfel incat orice masuri de paza si interventie sa fie efectuate in conformitate cu prevederile legale si sa se asigure solutionarea rapida a tuturor  situatiilor potential conflictuale.